What is forced labour?

August 20, 2018 10:38 am, Published by , Leave your thoughts

Did you know that around the world an estimated 24.9 million people are in situations of forced labour?

Forced labour is defined as “All work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily.”

 

Forced labour is carried out by exploitative individuals and gangs who prey on vulnerable people and use a variety of methods to control them. The most vulnerable groups to modern slavery include seasonal or temporary workers, migrant workers, workers recruited through third-parties and young workers.

Agriculture is considered a high risk sector for modern slavery. This is largely due to its seasonal nature, which means producers rely on labour vulnerable to exploitation (i.e. seasonal and migrant workers) as well as labour employed by temporary employment services (TES).  It is vital to be informed and equipped to prevent forced labour and minimise the risk to your business and supply chain.

Want to know more? The Wine and Agricultural Ethical Trade Association (WIETA) and the Sustainability Initiative of South Africa (SIZA) are part of Stronger Together South Africa, a partnership programme designed to help South African fruit and wine producers to understand and tackle forced labour through:

  • Free 1-day interactive training workshops (delivered by expert local facilitators in Afrikaans and English)
  • A variety of free focused and practical resources (available in Afrikaans and English).

Find out more and book on to a workshop online: www.stronger2gether.org/za/ [email protected] 

Image source: Modern Slavery Police Transformation Unit, UK.  

 


Het jy geweet dat daar sowat 24,9 miljoen mense regoor die wêreld is in gevalle van dwangarbeid?

Dwang arbeid word gedefinieer as “Alle werk of diens wat van enige persoon geëis word onder die dreigement van enige boete en waarvoor die genoemde persoon hom nie vrywillig aangebied het nie.”

Dwang arbeid word uitgevoer deur individue en bendes wat kwesbare mense uitbuit en ‘n verskeidenheid metodes gebruik om hulle te beheer. Die mees kwesbare groepe tot moderne slawerny sluit in seisoenale of tydelike werkers, trekarbeiders, werkers wat deur derdepartye gewerf word asook jong werkers.

Landbou word beskou as ‘n hoërisiko-sektor vir moderne slawerny. Dit is hoofsaaklik te wyte aan die seisoenale aard daarvan, wat beteken dat produsente staatmaak op arbeid wat kwesbaar is vir uitbuiting (dit wil sê seisoenale en trekarbeiders) sowel as arbeid in diens van tydelike indiensnemingsdienste (TES). Dit is noodsaaklik om ingelig en toegerus te wees om dwangarbeid te voorkom en die risiko vir u besigheids- en verskaffingsketting te verminder.

Wil jy meer weet? Die Wyn- en Landbou Etiese Handelsvereniging (WIETA) en die Volhoubaarheidsinisiatief van Suid-Afrika (SIZA) is deel van Stronger Together South Africa, ‘n vennootskapsprogram wat ontwerp is om Suid-Afrikaanse vrugte- en wynprodusente te help om dwangarbeid te verstaan en aan te pak deur:

  • Gratis 1-dag interaktiewe opleidingswerkswinkels (afgelewer deur kundige plaaslike fasiliteerders in Afrikaans en Engels)
  • ‘n Verskeidenheid gratis gefokusde en praktiese hulpbronne (beskikbaar in Afrikaans en Engels).

Vind meer uit en boek aanlyn na ‘n werkswinkel:

www.stronger2gether.org/za / [email protected]

Image source: Modern Slavery Police Transformation Unit, UK.  

Categorised in: , , ,

Comments are closed here.