Stronger Together South Africa Webinar Series

September 15, 2020 8:57 pm, Published by , Leave your thoughts

In light of Covid-19 Stronger Together South Africa initiated an open and free online webinar series to support agri-businesses in uncertain times by providing a platform to explore and share information on the impact of the pandemic on the agricultural sector.

Each webinar engaged with business leaders and various industry experts to provide input on a range of pertinent themes and topics. These topics included how agri-businesses responded to changing health and safety requirements and what measures businesses put in place to safeguard their work force as infections reached its peak in South Africa. In addition, attendees also got to hear expert insight on economic changes brought about by the pandemic and how the sector could emerge post Covid-19. The webinars brought the attention of viewers to the intricate nature of the pandemic as it manifested from a global health crisis to a humanitarian one.

All webinars included a question and answer session and invited attendees to participate by sending in questions for panelists. The webinars are now available as a free resource to agri-businesses to gain knowledge around leading industry practices to mitigate the impact of the pandemic.   

  1. Operating during unprecedented times: Perspective from the agricultural sector
  2. How can businesses engage and manage worker concerns during the time of COVID-19?
  3. Preparing for a post-lockdown environment: Opportunities and challenges for the agricultural sector

Watch now

STRONGER TOGETHER-WEBINAARREEKS

In die lig van Covid-19 het Stronger Together Suid-Afrika ‘n oop en gratis webinaarreeks van stapel gestuur om agribesighede in onsekere tye te ondersteun, deur ‘n platform te skep om inligting oor die impak van die pandemie op die landbousektor te verken en uit te ruil.

Elke webinaar het besigheidsleiers en verskeie bedryfsdeskundiges genader om insette te verskaf oor ‘n verskeidenheid belangrike temas en onderwerpe. Hierdie onderwerpe het ingesluit hoe agribesighede reageer op veranderende gesondheid- en veiligheidsvereistes en watter maatreëls in plek gestel is deur besighede om hulle werksmag te beveilig namate infeksies ‘n hoogtepunt bereik het in Suid-Afrika. Verder kon webinaardeelnemers ook deskundige insigte hoor oor die ekonomiese veranderinge wat die pandemie teweeggebring het, en hoe die sektor moontlik post-Covid-19 daaruit kan sien. Die webinaars het die aandag van kykers gefokus op die ingewikkelde aard van die pandemie soos dit gemanifesteer het vanaf ‘n globale gesondheidskrisis na ‘n humanitêre een.

Alle webinaars het ‘n vraag-en-antwoordsessie ingesluit en deelnemers uitgenooi om deel te neem deur vrae in te stuur vir paneellede om te beantwoord. Die webinaars is nou beskikbaar as ‘n gratis hulpbron vir agribesighede om kennis in te win oor toonaangewende bedryfspraktyke om die impak van die pandemie te verlaag.

  1. Hoe om ‘n besigheid te bedryf in ongekende tye: perspektief uit die landbousektor
  2. Hoe kan besighede werkers betrek en hul bekommernisse bestuur tydens COVID-19?
  3. Hoe om voor te berei vir ‘n post-inperking omgewing: geleenthede en uitdagings vir die landbousektor

Kyk nou

Tags: ,

Categorised in: ,

Comments are closed here.