Covid-19 Increases Chances of Forced Labour and Human Trafficking in South Africa

September 15, 2020 9:21 pm, Published by , Leave your thoughts

The Covid-19 pandemic in South Africa has created conditions with the potential to become the ‘perfect storm’ for forced labour and human trafficking. As millions of people begin to find themselves out of employment and pushed further into hunger and poverty, desperate job seekers will be at increased risk of exploitation as perpetrators use the promise of a better life to trap their victims.  

According to the latest United States Trafficking in Person report South Africa is listed as a source, transit and destination country for forced labour and Human Trafficking. This means that victims are sourced from, moved around and through South Africa and also exploited here. The country’s labour market is characterized by low levels of education and high levels of low skilled labour which makes ideal conditions for forced labour to occur. At the onset of the National Lockdown the South African Human Trafficking Hotline received a total of 588 calls at the end of March. This is more than double the calls the hotline received over the same period reported last year which stood at 245 calls.

With the economic fall out of the pandemic set to continue it is clear that we need to remain vigilant to vulnerabilities in our area and communities. If you suspect someone of being a victim of forced labour contact the National Human Trafficking Hotline on 0800 222 777. 

Businesses can inform their workforce about the risks of forced labour and how to report concerns by displaying information posters and leaflets in communal areas. Click here to download awareness posters and leaflets for free in multiple languages.

S2G South Africa worker awareness poster example

Sources:
www.dailymaverick.co.za/opinionista/2020-08-05-human-trafficking-the-pandemic-creates-opportunities-for-those-involved-in-this-hidden-crime/

mg.co.za/opinion/2020-06-20-rise-in-forced-labour-expected-amid-the-covid-19-economic-crisis/

www.news24.com/citypress/news/sa-anti-human-trafficking-hotline-records-140-increase-in-calls-20200506

Covid-19 Verhoog Kanse Van Gedwonge Arbeid En Mensehandel In Suid-Afrika

Die Covid-19-pandemie in Suid-Afrika het omstandighede geskep wat die potensiaal het om die ‘perfekte storm’ te word vir gedwonge arbeid en mensehandel. Met miljoene mense wat hulself sonder werk begin vind en al meer in honger en armoede verkeer, sal desperate werksoekers toenemend die gevaar loop om uitgebuit te word deur oortreders wat die belofte van ‘n beter lewe gebruik om hulle slagoffers in ‘n strik te lok.

Volgens die jongste Amerikaanse Trafficking in Person-verslag word Suid-Afrika aangedui as ‘n bron-, transito- en bestemmingsland vir gedwonge arbeid en mensehandel. Dit beteken dat slagoffers verkry word, rondgeskuif word rondom en deur Suid-Afrika en ook hier uitgebuit word. Die land se arbeidsmark word gekenmerk deur lae vlakke van opvoeding en hoë vlakke van laag geskoolde arbeid, wat die ideale teelaarde skep vir gedwonge arbeid om plaas te vind. Met die aanvang van die nasionale inperking einde Maart het die Suid-Afrikaanse Mensehandel-hulplyn ‘n totaal van 588 oproepe ontvang. Dit is meer as dubbel die hoeveelheid oproepe wat die hulplyn oor dieselfde periode verlede jaar ontvang het, toe 245 oproepe aangemeld is.

Met die ekonomiese agteruitgang van die pandemie wat waarskynlik gaan voortduur is dit duidelik dat ons waaksaam moet wees vir kwesbaarhede in ons omgewing en gemeenskappe. Indien jy vermoed dat iemand ‘n slagoffer is van gedwonge arbeid, kontak die Nasionale Mensehandel-hulplyn op 0800 222 777. 

Besighede kan hulle werksmag inlig oor die risiko’s van gedwonge arbeid en hoe om bekommernisse aan te meld deur inligtingsplakkate en -pamflette te vertoon in gemeenskaplike areas. Kliek hier om bewusmakingsplakkate en -pamflette gratis af te laai in verskeie tale.

S2G South Africa worker awareness poster example

Bronne:
www.dailymaverick.co.za/opinionista/2020-08-05-human-trafficking-the-pandemic-creates-opportunities-for-those-involved-in-this-hidden-crime/

mg.co.za/opinion/2020-06-20-rise-in-forced-labour-expected-amid-the-covid-19-economic-crisis/

www.news24.com/citypress/news/sa-anti-human-trafficking-hotline-records-140-increase-in-calls-20200506

Tags: ,

Categorised in: ,

Comments are closed here.